Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (ไม้ผล)

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การประชุมหารือแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (ไม้ผล) ” ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มีการเชิญหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้าน การค้า การขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการเกษตร เข้าร่วมหารือร่วมกัน เพื่อหา แนวทางการ แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร อันได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง ในจังหวัดเชียงใหม่

และแต่ละหน่วยงานอธิบายถึงการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึง แนวทางการแก้ไขไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มช่องทางการขายและการกระจายสินค้าให้เกษตรกร การส่งออก การบริหารจัดปริมาณภายในประเทศ การแปรรูป รวมถึงการพัฒนาสินค้า

.โดยคุณสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ ได้ให้ความคิดเห็นว่า เกษตรกรเชียงใหม่ควรเน้นย้ำในเรื่องของ คุณภาพและการสร้างการรับรู้ของตัวสินค้าภายในประเทศให้ได้ และเพื่อโอกาสที่มากขึ้น ควรให้ความสำคัญกับเรื่อง innovation พร้อมมีการเสนอแนะให้หน่วยงานให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้มีผลผลิตทั้งปี

____________________________________________

ช่องการรับข่าวFacebook : fb.me/THE.CHIANGMAI.CHAMBER

Website : www.cmchamber.com

Line : https://lin.ee/1xe35rSJ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce