หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (ไม้ผล)

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การประชุมหารือแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (ไม้ผล) ” ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มีการเชิญหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้าน การค้า การขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการเกษตร เข้าร่วมหารือร่วมกัน เพื่อหา แนวทางการ แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร อันได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง ในจังหวัดเชียงใหม่

และแต่ละหน่วยงานอธิบายถึงการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึง แนวทางการแก้ไขไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มช่องทางการขายและการกระจายสินค้าให้เกษตรกร การส่งออก การบริหารจัดปริมาณภายในประเทศ การแปรรูป รวมถึงการพัฒนาสินค้า

.โดยคุณสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ ได้ให้ความคิดเห็นว่า เกษตรกรเชียงใหม่ควรเน้นย้ำในเรื่องของ คุณภาพและการสร้างการรับรู้ของตัวสินค้าภายในประเทศให้ได้ และเพื่อโอกาสที่มากขึ้น ควรให้ความสำคัญกับเรื่อง innovation พร้อมมีการเสนอแนะให้หน่วยงานให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้มีผลผลิตทั้งปี

____________________________________________

ช่องการรับข่าวFacebook : fb.me/THE.CHIANGMAI.CHAMBER

Website : www.cmchamber.com

Line : https://lin.ee/1xe35rSJ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแบงก์ชาติ ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ได้ตั้งแต …

Read More →

เชิญชวนผู้ที่สนใจ กิจกรรม CCCA ในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร?? ขอเชิญทุกท่านเข้า …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platfo …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce