Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าหารือยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคเหนือกับสาธารณรัฐอินเดีย ร่วมกับท่านกงสุลสาธารณรัฐอินเดียฯ

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานฝ่ายการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน ภาคเหนือ .นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายอาคม สุวรรณกันธา รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าพบ นายกฤษณะ จัยตัญญา ( Mr. Shri Krishna Chaitanya ) กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อหารือยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคเหนือกับสาธารณรัฐอินเดียในประเด็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวหลัง Covid-19 ผ่านเส้นทางบก การดึงดูดนักท่องเที่ยวอินเดียสู่ภาคเหนือในอนาคต หรือ “ทางหลวงไตรภาคี” Trilateral Highway ถนนเส้นมิตรภาพอินเดีย-ไทย ที่มีความยาว 3,200 กิโลเมตร ภายใน 3 วัน ที่จะสามารถออกจาเชียงราย หรือแม่สอด จังหวัดตาก สู่เมืองโมเรห์ Moreh ในรัฐมานิปูร์ (มณีปุระ) จะเป็นการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การค้าชายแดนของภาคเหนือของไทยกับอินเดียในอนาคตต่อไป

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce