หอการค้าเชียงใหม่ เข้าหารือยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคเหนือกับสาธารณรัฐอินเดีย ร่วมกับท่านกงสุลสาธารณรัฐอินเดียฯ

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานฝ่ายการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน ภาคเหนือ .นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายอาคม สุวรรณกันธา รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าพบ นายกฤษณะ จัยตัญญา ( Mr. Shri Krishna Chaitanya ) กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อหารือยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคเหนือกับสาธารณรัฐอินเดียในประเด็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวหลัง Covid-19 ผ่านเส้นทางบก การดึงดูดนักท่องเที่ยวอินเดียสู่ภาคเหนือในอนาคต หรือ “ทางหลวงไตรภาคี” Trilateral Highway ถนนเส้นมิตรภาพอินเดีย-ไทย ที่มีความยาว 3,200 กิโลเมตร ภายใน 3 วัน ที่จะสามารถออกจาเชียงราย หรือแม่สอด จังหวัดตาก สู่เมืองโมเรห์ Moreh ในรัฐมานิปูร์ (มณีปุระ) จะเป็นการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การค้าชายแดนของภาคเหนือของไทยกับอินเดียในอนาคตต่อไป

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce