Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าหารือยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคเหนือกับสาธารณรัฐอินเดีย ร่วมกับท่านกงสุลสาธารณรัฐอินเดียฯ

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานฝ่ายการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน ภาคเหนือ .นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายอาคม สุวรรณกันธา รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าพบ นายกฤษณะ จัยตัญญา ( Mr. Shri Krishna Chaitanya ) กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อหารือยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคเหนือกับสาธารณรัฐอินเดียในประเด็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวหลัง Covid-19 ผ่านเส้นทางบก การดึงดูดนักท่องเที่ยวอินเดียสู่ภาคเหนือในอนาคต หรือ “ทางหลวงไตรภาคี” Trilateral Highway ถนนเส้นมิตรภาพอินเดีย-ไทย ที่มีความยาว 3,200 กิโลเมตร ภายใน 3 วัน ที่จะสามารถออกจาเชียงราย หรือแม่สอด จังหวัดตาก สู่เมืองโมเรห์ Moreh ในรัฐมานิปูร์ (มณีปุระ) จะเป็นการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การค้าชายแดนของภาคเหนือของไทยกับอินเดียในอนาคตต่อไป

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce