หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญเเละการเลือกตั้งของหอการค้าไทยประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวโรดม ปิฎากานนท์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทยประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนามของหอการค้าเชียงใหม่ ในที่ประชุมใหญ่ได้มีการเลือกตั้งประธานเเละคณะกรรมการหอการค้าไทยท่านใหม่ โดยประธานหอการค้าไทยท่านใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเเละเเต่งตั้ง คือ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคนที่ 25 ประจำปี 2564-2565

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce