หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญเเละการเลือกตั้งของหอการค้าไทยประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวโรดม ปิฎากานนท์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทยประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนามของหอการค้าเชียงใหม่ ในที่ประชุมใหญ่ได้มีการเลือกตั้งประธานเเละคณะกรรมการหอการค้าไทยท่านใหม่ โดยประธานหอการค้าไทยท่านใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเเละเเต่งตั้ง คือ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคนที่ 25 ประจำปี 2564-2565

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

Read More →

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce