Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญเเละการเลือกตั้งของหอการค้าไทยประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวโรดม ปิฎากานนท์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทยประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนามของหอการค้าเชียงใหม่ ในที่ประชุมใหญ่ได้มีการเลือกตั้งประธานเเละคณะกรรมการหอการค้าไทยท่านใหม่ โดยประธานหอการค้าไทยท่านใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเเละเเต่งตั้ง คือ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคนที่ 25 ประจำปี 2564-2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce