Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ อาสาอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน พร้อมมอบอาหารเครื่องดื่มให้กับบุคลากรทางการเเพทย์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการฯ / ประธาน YEC เชียงใหม่ , นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการฯ เเละ นายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นอาสาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องการเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบอาหารเครื่องดื่มเเละของว่างให้กับทีมงานบุคคลากรการเเพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน เฉพาะกิจ ศูนย์ประชุมเเละแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” Content โดนใจ ยิงAds ไปให้ถูกที่ไม่เสียตังค์ฟรีแน่นอน “

📢📢 เชิญชวนสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” Content …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ในยุค Next Normal”

วันที่ 14 กันยายน 2564 รองประธานกรรมการหอการค้าฯ (นายสมชาย ทองคำคูณ) พร้อวด้วย กรรมการรองเลขาธิการ ( …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมการค้าออนไลน์ด้วยการเจรจาธุรกิจ Online business Matching

วันที่ 14กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00น. หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce