Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ อาสาอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน พร้อมมอบอาหารเครื่องดื่มให้กับบุคลากรทางการเเพทย์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการฯ / ประธาน YEC เชียงใหม่ , นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการฯ เเละ นายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นอาสาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องการเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบอาหารเครื่องดื่มเเละของว่างให้กับทีมงานบุคคลากรการเเพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน เฉพาะกิจ ศูนย์ประชุมเเละแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce