หอการค้าเชียงใหม่ อาสาอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน พร้อมมอบอาหารเครื่องดื่มให้กับบุคลากรทางการเเพทย์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการฯ / ประธาน YEC เชียงใหม่ , นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการฯ เเละ นายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นอาสาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องการเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบอาหารเครื่องดื่มเเละของว่างให้กับทีมงานบุคคลากรการเเพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน เฉพาะกิจ ศูนย์ประชุมเเละแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 10/2565 โดย สำนักงานคลังจัง …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce