หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ” ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom และการถ่ายทอดสด Facebook page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยากล่าวเปิดการเสวนา และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

• นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา

• นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

• ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการ สมัยที่ 24

วันที่ 25 มีนาคม 2566 หอการค้าเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Startup Connect 2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครง …

Read More →
หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุม ก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce