Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือทิศทางและแนวโน้มการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือทิศทางและแนวโน้มการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการบูรณาการพัฒนาขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และระดมความคิดเห็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และประโยชน์ของการฉีดวัคซีน ร่วมกับนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน่วยงานภาคเอกชน และภาคธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564

ในวันที่ 22 มิ.ย. 2564 กรรมการองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายธนันท์ อานนทวิลาศ) เป็นผู้แทนใ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมหารือเเลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างองค์กร ร่วมกับกงสุลอินเดีย เชียงใหม่

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายโวรดม ปิฎกานนท์ อดีตประธานกรรมการหอค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่22 พร้อมด …

Read More →

STeP ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆปี 2564 ให้คำปรึกษาในการสร้างหน่วยวิจัยและพัฒนา ในสถานประกอบการ- มีสถานประกอบการสำหรับดำเนินกิจการ

ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆจาก STeP มาอีกแล้วค่าา เปิดรับเป็นปีที่ 2 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายด่วน ถึง 25 มิถุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce