หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายเจนกิจ สวัสดิโอ ,นายสมฤทธิ์ ไหคำ ,นายพัลลภ แซ่จิว ,นายอาคม สุวรรณกันธา ) ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Syed Rashedul Hossen ( Economic Counsellor & Alternate Permanent Representative of Bangladesh) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย
.
ทั้งนี้ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ แนวทางร่วมมือระหว่างหอการค้าและบังคลาเทศ และรับประทานอาหารวันกลางร่วมกัน ณ ห้องอาหาร แสนคำเทอร์เรส จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

(confetti cup)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Cal …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ โครงการ Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce