Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายปรกฤฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ , คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายชวลิต สุวิทศักดานนท์ , นายนเรศ ปลาเงิน , นายไพฑูรย์ สุวิทย์ศักดานนท์ เเละ คณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) เชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เที่ยวบิน DD734 ตั้งเเต่เวลา 12.30 ถึง 13.50 น. โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้า Chek-in Counter สายการบินนกแอร์ เเละบริเวณอากาศยานแบบ Q400 เที่ยวบินเดินทางไปยังจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ มอบข้าวกล่องจิตอาสา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอก …

Read More →

หอการค้าไทยฯ เชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)”

♦️♦️♦️ขอเรียนเชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)” 🏢🏡 ❇️ …

Read More →

หอการค้าไทย เชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ ฟื้นฟูผู้ประกอบการ….ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ฟื้นฟูผู้ประกอบการ….ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19” ในวันพุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce