หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายปรกฤฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ , คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายชวลิต สุวิทศักดานนท์ , นายนเรศ ปลาเงิน , นายไพฑูรย์ สุวิทย์ศักดานนท์ เเละ คณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) เชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เที่ยวบิน DD734 ตั้งเเต่เวลา 12.30 ถึง 13.50 น. โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้า Chek-in Counter สายการบินนกแอร์ เเละบริเวณอากาศยานแบบ Q400 เที่ยวบินเดินทางไปยังจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce