หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายปรกฤฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ , คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายชวลิต สุวิทศักดานนท์ , นายนเรศ ปลาเงิน , นายไพฑูรย์ สุวิทย์ศักดานนท์ เเละ คณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) เชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เที่ยวบิน DD734 ตั้งเเต่เวลา 12.30 ถึง 13.50 น. โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้า Chek-in Counter สายการบินนกแอร์ เเละบริเวณอากาศยานแบบ Q400 เที่ยวบินเดินทางไปยังจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce