Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดตัวสตาร์ทอัพแพลตฟอร์ม “Basecamp24”

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานกรรมการ นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี ตำแหน่ง กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC
นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา ตำแหน่ง กรรมการรองเลขาธิการ และเลขาธิการ YEC
และนางสาวพิลาสลักษณ์ อนันตธนโชคดี ตำแหน่ง รองประธาน YEC เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวสตาร์ทอัพแพลตฟอร์ม “Basecamp24” แสดงความพร้อมในการเป็นแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพสมบูรณ์แบบที่สุดในภาคเหนือ โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เป็นหัวหอกสำคัญในการขับเคลื่อนในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce