Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน 𝘾𝙝𝙞𝙖𝙣𝙜𝙢𝙖𝙞 𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙘 𝙖𝙣𝙙 𝙉𝙖𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡 𝙀𝙭𝙥𝙤 𝟮𝟬𝟮𝟮

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ และนายประกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 𝘾𝙝𝙞𝙖𝙣𝙜𝙢𝙖𝙞 𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙘 𝙖𝙣𝙙 𝙉𝙖𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡 𝙀𝙭𝙥𝙤 𝟮𝟬𝟮𝟮 ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายใต้แนวคิด “อยู่ดี กินดี วิถีปกติใหม่” งานที่รวบรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์สำหรับคนรักสุขภาพ ทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แปรรูปของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 40 ร้านค้า จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce