หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2565

7 มี.ค. 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมีนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ กาประชุมดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้การกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งแนวทางในการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆมาแต่อย่างใด และแผนที่ต่างๆ เป็นเพียงแนวความคิดให้ในการกำหนดพื้นที่ แต่สามารถหยืดหยุ่นได้ในการขอใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมกับทางเทศบาล

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce