Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ” ภายใต้โครงการ Empowering Women Through Business

19​ กุมภาพันธ์​ 2565​ นางสาวกันชกา​ สุวณิชย์​ รองประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ พร้อมด้วย​นางสาว​พิลาสลักษณ์​ อนันตธนโชคดี​ รองประธานกรรมการ​ YEC​ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ” ภายใต้โครงการ Empowering Women Through Business เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิง​เห็นคุณค่าและเพิ่มทักษะของตนเอง รวมถึงการสร้างโมเดลธุรกิจของตนเอง สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ​สตรีที่จะคอยช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้​และ​ทักษะ​ซึ่ง​กันและกัน​ และ​สร้าง​ผู้ประกอบการ​รายใหม่ที่จะขับเคลื่อน​ระบบนิเวศของ​ผู้ประกอบการ​ในอนาคต ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce