Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าว World Tea and Coffee Expo 2022

15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนฤมล ทักษอุดม ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว งานแสดงสินค้านิทรรศการและการประชุมชาและกาแฟระดับนานาชาติ (World Tea and Coffee Expo 2022) ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อยกระดับภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และการค้าระดับโลกสำหรับกาแฟและชา ณ ห้อง Imperial Ballroom โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce