หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าว World Tea and Coffee Expo 2022

15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนฤมล ทักษอุดม ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว งานแสดงสินค้านิทรรศการและการประชุมชาและกาแฟระดับนานาชาติ (World Tea and Coffee Expo 2022) ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อยกระดับภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และการค้าระดับโลกสำหรับกาแฟและชา ณ ห้อง Imperial Ballroom โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce