หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าว World Tea and Coffee Expo 2022

15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนฤมล ทักษอุดม ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว งานแสดงสินค้านิทรรศการและการประชุมชาและกาแฟระดับนานาชาติ (World Tea and Coffee Expo 2022) ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อยกระดับภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และการค้าระดับโลกสำหรับกาแฟและชา ณ ห้อง Imperial Ballroom โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce