Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ”

วันนี้ (14 ก.พ. 2565) นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ และนายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ” ที่ ธนาคารออมสินภาค 8 สำนักงานชั่วคราว ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มความแข็งแกร่งให้ทั้งผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs ตลอดจนการกระตุ้นสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาล และทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการได้อย่างทั่วถึง

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce