Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดChiang Mai Blooms 2022

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.30 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิดเทศกาล Chiang Mai Blooms 2022 ครั้งที่ 5 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการจัดงานฯในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ของเมืองเชียงใหม่ ที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อคนเชียงใหม่ให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง และในปีนี้ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ตรงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติได้ร่วมสนุกเพื่อสร้างความสุข รอยยิ้ม และภาพจำที่จะสร้างความประทับใจ กับ 11 กิจกรรม อาทิ1. Chiang Mai Blooms Photo Contest x หอภาพถ่ายล้านนา2. Chiang Mai Blooms City Gallery3. Blooms Market4. Chiang Mai Blooms Chef’s Table5. Chiang Mai Blooms in the Afternoon6. Blooms in the Jungle7. Blooms Beat8. Blooms Run x ตำบลออนใต้9. Blooms Bazaar10. Flowers on the Table11. Blooms Journey

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce