หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมพบะปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce