Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุม ร่างประกาศจังหวัดเชียงใหม่การเเต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ

ในวันที่ 5 เมษายน 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ” ร่างประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง การเเต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเเละเเนวทางการจัดตั้งองค์กรเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์เเละมรดกทางวัฒนธรรม เเละ ร่างแผนเเนวทางตั้งมูลนิธิเชียงใหม่เมืองมรดกโลก ” ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ 1 โรงเเรมKantary Hills

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce