Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุม กจร. ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 มกราคม​ 2565 นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขธิการ และ นาย​นเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน​ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมประชุม​ คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดเชียงใหม่(กจร ) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วาระการประชุม
1. คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ออกประกาศมาตรการกำกับดูแลสุกร และเนื้อสุกรและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. การดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือ ประชาชน
3. มาตรการกำกับดูแลราคาไข่ไก่
4. การตรวจสอบและติดตามสถานการณ์สินค้า
5. อื่นๆ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce