หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุม กจร. ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 มกราคม​ 2565 นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขธิการ และ นาย​นเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน​ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมประชุม​ คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดเชียงใหม่(กจร ) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วาระการประชุม
1. คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ออกประกาศมาตรการกำกับดูแลสุกร และเนื้อสุกรและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. การดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือ ประชาชน
3. มาตรการกำกับดูแลราคาไข่ไก่
4. การตรวจสอบและติดตามสถานการณ์สินค้า
5. อื่นๆ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce