หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุม กจร. ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 มกราคม​ 2565 นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขธิการ และ นาย​นเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน​ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมประชุม​ คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดเชียงใหม่(กจร ) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วาระการประชุม
1. คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ออกประกาศมาตรการกำกับดูแลสุกร และเนื้อสุกรและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. การดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือ ประชาชน
3. มาตรการกำกับดูแลราคาไข่ไก่
4. การตรวจสอบและติดตามสถานการณ์สินค้า
5. อื่นๆ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce