Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีแถลงข่าวงาน “เสน่ห์เจียงใหม่ 7 วันเปิงใจ๋ ปิ๊กบ้านปลอดภัยจากใจ๋ อบจ.เจียงใหม่”

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเกียรติร่วมพิธีแถลงข่าวงาน “เสน่ห์เจียงใหม่ 7 วันเปิงใจ๋ ปิ๊กบ้านปลอดภัยจากใจ๋ อบจ.เจียงใหม่” ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ พร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce