Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด เชียงใหม่เมืองดนตรี ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ / ประธานYEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ / เลขาธิการYEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ นายฐกฤต กระแสสุข รองประธานYECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิด เชียงใหม่เมืองดนตรี ครั้งที่1 ในนามหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรม ลานน้ำพุ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce