Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ , สมาคมธนาคารไทย , สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ , สมาคม NOHMEX , สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ และ สมาคม ATED.CM โดยได้รับเกียรติจาก นายรัฐพล นราดิศร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวและให้ข้อมูลในเรื่องของการเปิดเมืองเชียงใหม่ รวมถึงการรับนักท่องเที่ยว ณ ภัตตาคารตูลู่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “CCC Golf 2021”

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ( Mou ) กับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหว …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับหอการค้าเนเธอร์เเลนด์-ไทย เเละผู้เเทนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce