หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ , สมาคมธนาคารไทย , สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ , สมาคม NOHMEX , สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ และ สมาคม ATED.CM โดยได้รับเกียรติจาก นายรัฐพล นราดิศร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวและให้ข้อมูลในเรื่องของการเปิดเมืองเชียงใหม่ รวมถึงการรับนักท่องเที่ยว ณ ภัตตาคารตูลู่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce