หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ , สมาคมธนาคารไทย , สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ , สมาคม NOHMEX , สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ และ สมาคม ATED.CM โดยได้รับเกียรติจาก นายรัฐพล นราดิศร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวและให้ข้อมูลในเรื่องของการเปิดเมืองเชียงใหม่ รวมถึงการรับนักท่องเที่ยว ณ ภัตตาคารตูลู่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแบงก์ชาติ ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ได้ตั้งแต …

Read More →

เชิญชวนผู้ที่สนใจ กิจกรรม CCCA ในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร?? ขอเชิญทุกท่านเข้า …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platfo …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce