Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเพื่อลงทะเบียนเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ​ฯ และคณะกรรมการ​ YEC ร่วมแถลงข่าวเพื่อลงทะเบียนเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 และจัดระบบบริการฉีดวัคซีน (CM SMART CAMPAIGN) ขององค์กรภาคเอกชน (กลุ่ม 3) เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนในระบบสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้ทันท่วงทีภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดเมืองในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ฟื้นคืนได้อย่างรวดเร็ว เวลา​ 10.00 น.​ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564

ในวันที่ 22 มิ.ย. 2564 กรรมการองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายธนันท์ อานนทวิลาศ) เป็นผู้แทนใ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมหารือเเลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างองค์กร ร่วมกับกงสุลอินเดีย เชียงใหม่

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายโวรดม ปิฎกานนท์ อดีตประธานกรรมการหอค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่22 พร้อมด …

Read More →

STeP ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆปี 2564 ให้คำปรึกษาในการสร้างหน่วยวิจัยและพัฒนา ในสถานประกอบการ- มีสถานประกอบการสำหรับดำเนินกิจการ

ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆจาก STeP มาอีกแล้วค่าา เปิดรับเป็นปีที่ 2 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายด่วน ถึง 25 มิถุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce