Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเพื่อลงทะเบียนเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ​ฯ และคณะกรรมการ​ YEC ร่วมแถลงข่าวเพื่อลงทะเบียนเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 และจัดระบบบริการฉีดวัคซีน (CM SMART CAMPAIGN) ขององค์กรภาคเอกชน (กลุ่ม 3) เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนในระบบสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้ทันท่วงทีภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดเมืองในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ฟื้นคืนได้อย่างรวดเร็ว เวลา​ 10.00 น.​ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” Content โดนใจ ยิงAds ไปให้ถูกที่ไม่เสียตังค์ฟรีแน่นอน “

📢📢 เชิญชวนสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” Content …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ในยุค Next Normal”

วันที่ 14 กันยายน 2564 รองประธานกรรมการหอการค้าฯ (นายสมชาย ทองคำคูณ) พร้อวด้วย กรรมการรองเลขาธิการ ( …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมการค้าออนไลน์ด้วยการเจรจาธุรกิจ Online business Matching

วันที่ 14กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00น. หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce