หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเพื่อลงทะเบียนเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ​ฯ และคณะกรรมการ​ YEC ร่วมแถลงข่าวเพื่อลงทะเบียนเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 และจัดระบบบริการฉีดวัคซีน (CM SMART CAMPAIGN) ขององค์กรภาคเอกชน (กลุ่ม 3) เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนในระบบสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้ทันท่วงทีภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดเมืองในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ฟื้นคืนได้อย่างรวดเร็ว เวลา​ 10.00 น.​ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 10/2565 โดย สำนักงานคลังจัง …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce