หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมหารือเเลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างองค์กร ร่วมกับกงสุลอินเดีย เชียงใหม่

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายโวรดม ปิฎกานนท์ อดีตประธานกรรมการหอค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่22 พร้อมด้วย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าฯ , นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าฯ และ นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับ คุณกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างองค์กร ณ ร้านอาหาร Accha Authentic Indian Cuisine

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สมัยที่ 24

วันที่ 24 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยค …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce