หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมหารือเเลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างองค์กร ร่วมกับกงสุลอินเดีย เชียงใหม่

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายโวรดม ปิฎกานนท์ อดีตประธานกรรมการหอค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่22 พร้อมด้วย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าฯ , นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าฯ และ นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับ คุณกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างองค์กร ณ ร้านอาหาร Accha Authentic Indian Cuisine

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce