หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมหารือเเลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างองค์กร ร่วมกับกงสุลอินเดีย เชียงใหม่

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายโวรดม ปิฎกานนท์ อดีตประธานกรรมการหอค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่22 พร้อมด้วย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าฯ , นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าฯ และ นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับ คุณกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างองค์กร ณ ร้านอาหาร Accha Authentic Indian Cuisine

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce