Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศนอร์ดิก

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00 น. นายพัลลภ แซ่จิว รองประธาน ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม คุณปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกรรมการและสมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูต กลุ่มประเทศนอร์ดิก และผู้ติดตาม (สวีเดน, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์ และ นอร์เวย์) ณ ศูนย์ราชการ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce