Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศนอร์ดิก

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00 น. นายพัลลภ แซ่จิว รองประธาน ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม คุณปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกรรมการและสมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูต กลุ่มประเทศนอร์ดิก และผู้ติดตาม (สวีเดน, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์ และ นอร์เวย์) ณ ศูนย์ราชการ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce