หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศนอร์ดิก

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00 น. นายพัลลภ แซ่จิว รองประธาน ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม คุณปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกรรมการและสมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูต กลุ่มประเทศนอร์ดิก และผู้ติดตาม (สวีเดน, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์ และ นอร์เวย์) ณ ศูนย์ราชการ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce