หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Startup Connect 2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการ “Startup Connect 2023” โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นฯ โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

ทั้งนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจ Startup โดยสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง ขยายธุรกิจ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับธุรกิจ SMEs ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ผลักดันให้เกิดเป็นการจับคู่ทางธุรกิจที่ผสมผสานองค์ความรู้ร่วมกัน และมุ่งสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืนในระยะยาว ตลอดจนสามารถเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce