Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมกับพาณิชย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจความช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการ 1 ไร่ 1 เเสน/ล้าน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ผ่านผ่านมา นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , คณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC และ ผอ.โสภิศ ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อสอบถามความช่วยเหลือจากเกษตรกร ผู้ปลูกมะม่วง ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 แสน/ล้าน

โดยแบ่งเป็นสองสายดังนี้

  • บริษัท แปลงใหญ่ท่าล้อ จำกัด อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  • วิสาหกิจชุมชนเพื่อคุณภาพแม่อ้อใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce