Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมกับพาณิชย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจความช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการ 1 ไร่ 1 เเสน/ล้าน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ผ่านผ่านมา นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , คณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC และ ผอ.โสภิศ ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อสอบถามความช่วยเหลือจากเกษตรกร ผู้ปลูกมะม่วง ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 แสน/ล้าน

โดยแบ่งเป็นสองสายดังนี้

  • บริษัท แปลงใหญ่ท่าล้อ จำกัด อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  • วิสาหกิจชุมชนเพื่อคุณภาพแม่อ้อใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce