หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมกับพาณิชย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจความช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการ 1 ไร่ 1 เเสน/ล้าน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ผ่านผ่านมา นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , คณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC และ ผอ.โสภิศ ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อสอบถามความช่วยเหลือจากเกษตรกร ผู้ปลูกมะม่วง ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 แสน/ล้าน

โดยแบ่งเป็นสองสายดังนี้

  • บริษัท แปลงใหญ่ท่าล้อ จำกัด อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  • วิสาหกิจชุมชนเพื่อคุณภาพแม่อ้อใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

Read More →

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce