หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมกับพาณิชย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจความช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการ 1 ไร่ 1 เเสน/ล้าน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ผ่านผ่านมา นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , คณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC และ ผอ.โสภิศ ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อสอบถามความช่วยเหลือจากเกษตรกร ผู้ปลูกมะม่วง ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 แสน/ล้าน

โดยแบ่งเป็นสองสายดังนี้

  • บริษัท แปลงใหญ่ท่าล้อ จำกัด อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  • วิสาหกิจชุมชนเพื่อคุณภาพแม่อ้อใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce