หอการค้าเชียงใหม่ รับมอบเงินอุดหนุนโครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าเเละจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล จากอบจ. เชียงใหม่

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับเงินอุดหนุน ตามโครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าเเละจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล จาก องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับมอบจาก นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมทั้งได้ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการ Chiangmai Cosmetics Valley เพื่อยกระดับเเละกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ร่วมกับ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละ นางสาวจตุภรณ์ ทองคำอวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

  

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce