หอการค้าเชียงใหม่ รับมอบเงินอุดหนุนโครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าเเละจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล จากอบจ. เชียงใหม่

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับเงินอุดหนุน ตามโครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าเเละจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล จาก องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับมอบจาก นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมทั้งได้ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการ Chiangmai Cosmetics Valley เพื่อยกระดับเเละกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ร่วมกับ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละ นางสาวจตุภรณ์ ทองคำอวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

  

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแบงก์ชาติ ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ได้ตั้งแต …

Read More →

เชิญชวนผู้ที่สนใจ กิจกรรม CCCA ในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร?? ขอเชิญทุกท่านเข้า …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platfo …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce