Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ รับมอบเงินอุดหนุนโครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าเเละจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล จากอบจ. เชียงใหม่

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับเงินอุดหนุน ตามโครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าเเละจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล จาก องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับมอบจาก นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมทั้งได้ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการ Chiangmai Cosmetics Valley เพื่อยกระดับเเละกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ร่วมกับ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละ นางสาวจตุภรณ์ ทองคำอวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

  
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “CCC Golf 2021”

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ( Mou ) กับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหว …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับหอการค้าเนเธอร์เเลนด์-ไทย เเละผู้เเทนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce