Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ รดน้ำดำหัวท่านอดีตประธานฯ ตามประเพณีปีใหม่เมือง

ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ , นายสมฤทธิ์ ไหคำ , นางสาวกันชกา สุวณิชย์ , นายวรพรรธน์ ชุติมา ) เเละ นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดินสายรดน้ำดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ท่านอีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( ดร.ประวิทย์ อัครชิโนเรศ , ดร.นิตย์ วังวิวัฒน์ , คุณดนัย เลียวสวัสดิพงศ์ , คุณจุมพล ชุติมา , ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ เเละ คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ) โดยในทุกๆปีทางหอการค้าฯได้มีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเป็นประจำในทุกปี เเต่เนื่องด้วยในสถานการณ์โควิด จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ New Normal เเละได้มีการสวมหน้ากากอนามัยเเละป้องกันการสัมผัสแบบเคร่งครัด

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ มอบข้าวกล่องจิตอาสา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอก …

Read More →

หอการค้าไทยฯ เชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)”

♦️♦️♦️ขอเรียนเชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)” 🏢🏡 ❇️ …

Read More →

หอการค้าไทย เชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ ฟื้นฟูผู้ประกอบการ….ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ฟื้นฟูผู้ประกอบการ….ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19” ในวันพุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce