หอการค้าเชียงใหม่ รดน้ำดำหัวท่านอดีตประธานฯ ตามประเพณีปีใหม่เมือง

ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ , นายสมฤทธิ์ ไหคำ , นางสาวกันชกา สุวณิชย์ , นายวรพรรธน์ ชุติมา ) เเละ นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดินสายรดน้ำดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ท่านอีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( ดร.ประวิทย์ อัครชิโนเรศ , ดร.นิตย์ วังวิวัฒน์ , คุณดนัย เลียวสวัสดิพงศ์ , คุณจุมพล ชุติมา , ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ เเละ คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ) โดยในทุกๆปีทางหอการค้าฯได้มีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเป็นประจำในทุกปี เเต่เนื่องด้วยในสถานการณ์โควิด จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ New Normal เเละได้มีการสวมหน้ากากอนามัยเเละป้องกันการสัมผัสแบบเคร่งครัด

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce