หอการค้าเชียงใหม่ รดน้ำดำหัวท่านอดีตประธานฯ ตามประเพณีปีใหม่เมือง

ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ , นายสมฤทธิ์ ไหคำ , นางสาวกันชกา สุวณิชย์ , นายวรพรรธน์ ชุติมา ) เเละ นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดินสายรดน้ำดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ท่านอีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( ดร.ประวิทย์ อัครชิโนเรศ , ดร.นิตย์ วังวิวัฒน์ , คุณดนัย เลียวสวัสดิพงศ์ , คุณจุมพล ชุติมา , ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ เเละ คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ) โดยในทุกๆปีทางหอการค้าฯได้มีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเป็นประจำในทุกปี เเต่เนื่องด้วยในสถานการณ์โควิด จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ New Normal เเละได้มีการสวมหน้ากากอนามัยเเละป้องกันการสัมผัสแบบเคร่งครัด

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce