Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ รดน้ำดำหัวท่านอดีตประธานฯ ตามประเพณีปีใหม่เมือง

ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ , นายสมฤทธิ์ ไหคำ , นางสาวกันชกา สุวณิชย์ , นายวรพรรธน์ ชุติมา ) เเละ นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดินสายรดน้ำดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ท่านอีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( ดร.ประวิทย์ อัครชิโนเรศ , ดร.นิตย์ วังวิวัฒน์ , คุณดนัย เลียวสวัสดิพงศ์ , คุณจุมพล ชุติมา , ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ เเละ คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ) โดยในทุกๆปีทางหอการค้าฯได้มีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเป็นประจำในทุกปี เเต่เนื่องด้วยในสถานการณ์โควิด จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ New Normal เเละได้มีการสวมหน้ากากอนามัยเเละป้องกันการสัมผัสแบบเคร่งครัด

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce