Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ รดน้ำดำหัวท่านอดีตประธานฯ ตามประเพณีปีใหม่เมือง

ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ , นายสมฤทธิ์ ไหคำ , นางสาวกันชกา สุวณิชย์ , นายวรพรรธน์ ชุติมา ) เเละ นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดินสายรดน้ำดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ท่านอีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( ดร.ประวิทย์ อัครชิโนเรศ , ดร.นิตย์ วังวิวัฒน์ , คุณดนัย เลียวสวัสดิพงศ์ , คุณจุมพล ชุติมา , ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ เเละ คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ) โดยในทุกๆปีทางหอการค้าฯได้มีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเป็นประจำในทุกปี เเต่เนื่องด้วยในสถานการณ์โควิด จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ New Normal เเละได้มีการสวมหน้ากากอนามัยเเละป้องกันการสัมผัสแบบเคร่งครัด

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce