หอการค้าเชียงใหม่ มอบหน้ากากพร้อมเงินสนับสนุนให้กับ อมส.เชียงใหม่ ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนฯ

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานร่วม (สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่, สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตกรรมภาคเหนือ, สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง เชียงใหม่

ร่วมมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 12,500 ชิ้น และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ อาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบโดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์, ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ ประธาน อสม.เชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

Read More →

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce