Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ มอบหน้ากากพร้อมเงินสนับสนุนให้กับ อมส.เชียงใหม่ ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนฯ

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานร่วม (สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่, สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตกรรมภาคเหนือ, สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง เชียงใหม่

ร่วมมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 12,500 ชิ้น และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ อาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบโดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์, ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ ประธาน อสม.เชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” Content โดนใจ ยิงAds ไปให้ถูกที่ไม่เสียตังค์ฟรีแน่นอน “

📢📢 เชิญชวนสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” Content …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ในยุค Next Normal”

วันที่ 14 กันยายน 2564 รองประธานกรรมการหอการค้าฯ (นายสมชาย ทองคำคูณ) พร้อวด้วย กรรมการรองเลขาธิการ ( …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมการค้าออนไลน์ด้วยการเจรจาธุรกิจ Online business Matching

วันที่ 14กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00น. หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce