Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ มอบหน้ากากพร้อมเงินสนับสนุนให้กับ อมส.เชียงใหม่ ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนฯ

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานร่วม (สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่, สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตกรรมภาคเหนือ, สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง เชียงใหม่

ร่วมมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 12,500 ชิ้น และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ อาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบโดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์, ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ ประธาน อสม.เชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce