หอการค้าเชียงใหม่ มอบข้าวกล่องจิตอาสา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ และคณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ ( YEC Chiangmai ) ร่วมมอบข้าวกล่องจิตอาสา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ( ชุดPPE , หน้ากากอนามัย ) ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบโดย ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการ รพ.มหาราชฯ โดยทางหอการค้าฯได้ดำเนินการสนับสนุนอาหารกล่องวันละ 200 กล่อง ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารบุญสม ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาราชฯ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce