หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สมัยที่ 24

วันที่ 24 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สมัยที่ 24 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
.
ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 17.30 น. ณ ห้อง @นิมมาน โรงแรมยู นิมมาน เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว
.
โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและกิจกรรมประจำปี การบริหารงานของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 และดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 23 จะหมดวาระการบริหารงานในเดือนมีนาคม 2566 ที่จะถึงนี้ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามข้อบังคับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce