Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเพื่อติดตามปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMAING Chiang Mai)

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMAING Chiang Mai) โดยเฉพาะพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอดอยเต่า ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “CCC Golf 2021”

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ( Mou ) กับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหว …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับหอการค้าเนเธอร์เเลนด์-ไทย เเละผู้เเทนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce