หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเพื่อติดตามปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMAING Chiang Mai)

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMAING Chiang Mai) โดยเฉพาะพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอดอยเต่า ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแบงก์ชาติ ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ได้ตั้งแต …

Read More →

เชิญชวนผู้ที่สนใจ กิจกรรม CCCA ในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร?? ขอเชิญทุกท่านเข้า …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platfo …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce