หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม เปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลงทะเบียนของประชาชนเพื่อขอรับวัคซีนโควิด-19 ให้ทั่วถึงและเร็วที่สุดตามแผนการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ เวลา​ 13.00 น.​ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce