Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม เปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลงทะเบียนของประชาชนเพื่อขอรับวัคซีนโควิด-19 ให้ทั่วถึงและเร็วที่สุดตามแผนการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ เวลา​ 13.00 น.​ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce