หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม เปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลงทะเบียนของประชาชนเพื่อขอรับวัคซีนโควิด-19 ให้ทั่วถึงและเร็วที่สุดตามแผนการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ เวลา​ 13.00 น.​ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 10/2565 โดย สำนักงานคลังจัง …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce