Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม เปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลงทะเบียนของประชาชนเพื่อขอรับวัคซีนโควิด-19 ให้ทั่วถึงและเร็วที่สุดตามแผนการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ เวลา​ 13.00 น.​ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” Content โดนใจ ยิงAds ไปให้ถูกที่ไม่เสียตังค์ฟรีแน่นอน “

📢📢 เชิญชวนสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” Content …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ในยุค Next Normal”

วันที่ 14 กันยายน 2564 รองประธานกรรมการหอการค้าฯ (นายสมชาย ทองคำคูณ) พร้อวด้วย กรรมการรองเลขาธิการ ( …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมการค้าออนไลน์ด้วยการเจรจาธุรกิจ Online business Matching

วันที่ 14กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00น. หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce