หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ต่อสมาชิกวุฒิสภา ฯ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ นายอาคม สุวรรณกันธา รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ต่อสมาชิกวุฒิสภา ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการ ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา, นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ และพันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ในโครงการ สว. พบประชาชน ที่ดูแลด้านปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 ตามพันธกิจของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ที่ได้กำหนดไว้ คือการผลักดันเรื่อง พรบ.อากาศสะอาดผ่านกลไก กกร.และกรอ. การแก้ปัญหาเชิงรณรงค์ และการแก้ปัญหาเชิงป้องกัน ทาง คณะ สว.ได้รับประเด็น เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการผลักดันต่อไป

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

Read More →

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce