Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ต่อสมาชิกวุฒิสภา ฯ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ นายอาคม สุวรรณกันธา รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ต่อสมาชิกวุฒิสภา ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการ ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา, นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ และพันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ในโครงการ สว. พบประชาชน ที่ดูแลด้านปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 ตามพันธกิจของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ที่ได้กำหนดไว้ คือการผลักดันเรื่อง พรบ.อากาศสะอาดผ่านกลไก กกร.และกรอ. การแก้ปัญหาเชิงรณรงค์ และการแก้ปัญหาเชิงป้องกัน ทาง คณะ สว.ได้รับประเด็น เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการผลักดันต่อไป

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →

หอการค้าฯ จัดเเถลงข่าวเเละลงนามความร่วมมือ CAMT Education Sandbox : Digital Industry Integration ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หอกาค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเช …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce