หอการค้าเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “WiNS CCC Open House”

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมจัดกิจกรรม “WiNS CCC Open House”

วันที่ 10 มีนาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมจัดกิจกรรม “WiNS CCC Open House” ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพ ผู้บริหารระดับสูงของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ WiNS ได้เข้ามาเรียนรู้ และสัมผัสการดำเนิน กิจกรรม โครงการของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจ และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “WiNS CCC Open House”

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการ สมัยที่ 24

วันที่ 25 มีนาคม 2566 หอการค้าเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Startup Connect 2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครง …

Read More →
หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุม ก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce