หอการค้าเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ประเด็น “การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 17 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ, นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ, นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานกรรมการ และนางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานกรรมการ ร่วมให้สัมภาษณ์ และบันทึก VDO แก่นักศึกษากระบวนวิชา การรายงานข่าวเชิงลึก คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็น “การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce