หอการค้าเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM)

วันที่ 12 มกราคม 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ และนายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) ซึ่งนำโดย นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นางศุภรา แคนกาซ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนางสาวธิดารัตญ์ กรปรีชา ผู้จัดการ ซึ่งเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ และนำเสนอและประชาสัมพันธ์สินทรัพย์รอการขาย (NPA) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce