หอการค้าเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะกรรมการหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ หอการค้าฯ ได้รับเกียรติจาก นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อาทิ งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022 งานเทศกาลสีสันทุ่งดอกไม้ Season of Flower 2022 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการค้าการลงทุน การค้าชายแดน และสร้างโอกาสการท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดโรคโควิดโอไมครอน และเยี่ยมชมสถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce