หอการค้าเชียงใหม่ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

11 มี.ค. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการ และนายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ ร่วมให้การให้การต้อนรับคุณอเลฮานโดร โอโซริโอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร รวม 7 ท่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการบริโภคในท้องถิ่น และสนับสนุนให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce