หอการค้าเชียงใหม่ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

11 มี.ค. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการ และนายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ ร่วมให้การให้การต้อนรับคุณอเลฮานโดร โอโซริโอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร รวม 7 ท่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการบริโภคในท้องถิ่น และสนับสนุนให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce