Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

11 มี.ค. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการ และนายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ ร่วมให้การให้การต้อนรับคุณอเลฮานโดร โอโซริโอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร รวม 7 ท่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการบริโภคในท้องถิ่น และสนับสนุนให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce