Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ให้การต้อนรับ และหารือพูดคุยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้สำหรับ SME

7 มี.ค. 2565 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ นายรัชกร ปิยะสัจจบูรณ์ รองประธานกรรมการ และนายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และหารือพูดคุยกับ นายณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Predictive จำกัด ซึ่งทางผู้บริหารได้เข้ามาแนะนำ และสร้างความร่วมมือกับ หอการค้าฯ ในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้สำหรับ SME ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce