หอการค้าเชียงใหม่แถลงข่าว โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้เครือข่ายสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 ส.ค. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้เครือข่ายสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

โดยใช้แพลตฟอร์มการเจรจาธุรกิจ Virtual Business Matching ในรูปแบบ Online เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ ความสามารถ และเกิดการเจรจาธุรกิจ Virtual Business Matching ในรูปแบบ Online ระหว่างผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้เครือข่ายสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ออกสู่ตลาดต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเชีย และเวียดนาม เป็นต้น ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยนำแพลตฟอร์ม Virtual Business Matching มาใช้ในการเจรจาระหว่างผู้ประกอบการและคู่ค้าจากต่างประเทศ
 
ซึ่งจะเป็นการต่อยอดช่องทางการเจรจาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ช่วยประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย สามารถก่อให้เกิดอัตราการซื้อขาย ส่งออกและสร้างประสิทธิภาพประสบการณ์ใหมให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องแกรนด์วิว 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce