Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่เเละYEC เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าฯ , นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ / ประธานYEC , นายรฐกฤษ ใยดี กรรมการรองเลขาฯ YEC เเละ นางสาวอรณัฐ หวังดี กรรมการYEC เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

เพื่อหารือเเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการค้าการตลาด ซึ่งณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce