หอการค้าเชียงใหม่เเละYEC เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าฯ , นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ / ประธานYEC , นายรฐกฤษ ใยดี กรรมการรองเลขาฯ YEC เเละ นางสาวอรณัฐ หวังดี กรรมการYEC เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

เพื่อหารือเเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการค้าการตลาด ซึ่งณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 10/2565 โดย สำนักงานคลังจัง …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce