หอการค้าเชียงใหม่เเละYEC เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าฯ , นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ / ประธานYEC , นายรฐกฤษ ใยดี กรรมการรองเลขาฯ YEC เเละ นางสาวอรณัฐ หวังดี กรรมการYEC เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

เพื่อหารือเเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการค้าการตลาด ซึ่งณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce