Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่เเละYEC เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าฯ , นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ / ประธานYEC , นายรฐกฤษ ใยดี กรรมการรองเลขาฯ YEC เเละ นางสาวอรณัฐ หวังดี กรรมการYEC เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

เพื่อหารือเเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการค้าการตลาด ซึ่งณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce