หอการค้าเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรธนาคารออมสินภาค 8

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13.00-16.30น.

นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ / ประธานYECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นจากมุมผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing
ในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรธนาคารออมสินภาค8 ประจำปี 2565 หลักสูตรส่งเสริมทักษะด้านการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยยุคดิจิทัล

โดยผลการทำแบบฝึกหัดของพนักงานแนวคิดใหม่ในยุคดิจิทัลในการอบรมนี้ จะมีการพัฒนาสื่อของธนาคารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจง่ายและบอกต่อเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่างเข้มแข็งได้

ณ โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce