หอการค้าเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรธนาคารออมสินภาค 8

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13.00-16.30น.

นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ / ประธานYECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นจากมุมผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing
ในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรธนาคารออมสินภาค8 ประจำปี 2565 หลักสูตรส่งเสริมทักษะด้านการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยยุคดิจิทัล

โดยผลการทำแบบฝึกหัดของพนักงานแนวคิดใหม่ในยุคดิจิทัลในการอบรมนี้ จะมีการพัฒนาสื่อของธนาคารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจง่ายและบอกต่อเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่างเข้มแข็งได้

ณ โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce