หอการค้าเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรธนาคารออมสินภาค 8

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13.00-16.30น.

นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ / ประธานYECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นจากมุมผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing
ในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรธนาคารออมสินภาค8 ประจำปี 2565 หลักสูตรส่งเสริมทักษะด้านการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยยุคดิจิทัล

โดยผลการทำแบบฝึกหัดของพนักงานแนวคิดใหม่ในยุคดิจิทัลในการอบรมนี้ จะมีการพัฒนาสื่อของธนาคารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจง่ายและบอกต่อเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่างเข้มแข็งได้

ณ โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce