Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรธนาคารออมสินภาค 8

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13.00-16.30น.

นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ / ประธานYECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นจากมุมผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing
ในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรธนาคารออมสินภาค8 ประจำปี 2565 หลักสูตรส่งเสริมทักษะด้านการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยยุคดิจิทัล

โดยผลการทำแบบฝึกหัดของพนักงานแนวคิดใหม่ในยุคดิจิทัลในการอบรมนี้ จะมีการพัฒนาสื่อของธนาคารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจง่ายและบอกต่อเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่างเข้มแข็งได้

ณ โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce