หอการค้าเชียงใหม่เดินสายสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 13 และ 14 มกราคม 2566 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดินสายสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2566 อดีตประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ดร.ประวิทย์ อัครชิโนเรศ อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 4-5, ดร.นิตย์ วังวิวัฒน์ อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 6, นายดนัย เลียวสวัสดิพงศ์ อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 10 – 11, นายจุมพล ชุติมา อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 14, ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ อดึตประธานกรรมการ สมัยที่ 15 – 16, ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 17 – 18 และนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 20 – 21

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce