หอการค้าเชียงใหม่เดินสายสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 13 และ 14 มกราคม 2566 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดินสายสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2566 อดีตประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ดร.ประวิทย์ อัครชิโนเรศ อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 4-5, ดร.นิตย์ วังวิวัฒน์ อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 6, นายดนัย เลียวสวัสดิพงศ์ อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 10 – 11, นายจุมพล ชุติมา อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 14, ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ อดึตประธานกรรมการ สมัยที่ 15 – 16, ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 17 – 18 และนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 20 – 21

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce