หอการค้าเชียงใหม่เชิญชวนเข้ารับการตรวจสุขภาพองค์กรฟรี

✨✨บันไดสู่สุขภาพองค์กรที่ดี…หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพองค์กรโดยทีมที่ปรึกษา คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ฟรี!! เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหา และการพัฒนาองค์กร

✅✅คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

⭐️เป็นสมาชิก หรือเครือข่ายหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

⭐️เป็นธุรกิจในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง (SME) ที่มีการจ้างงานเกินกว่า 50 – 200 คน และดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

⭐️กำลังเผชิญปัญหาด้านการบริหารจัดการ การตลาด การผลิต การเงิน/บัญชี และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

🎯รับจำนวนจำกัด…ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 10 ม.ค. 2565

📌ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 ม.ค. 2565 ได้ที่ https://forms.office.com/r/Cfr99nHPeG

📌ข้อมูลและประวัติทีมที่ปรึกษา https://drive.google.com/…/1R1sXDQ9-FA…/view…

☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณแอม 0946615095 (หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่)คุณเปียว 065 6295654 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce