หอการค้าเชียงใหม่เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายสรุปแก่คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ

3 มี.ค. 2565 นายรัชกร ปิยสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 66 ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูมโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce