หอการค้าเชียงใหม่เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายสรุปแก่คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ

3 มี.ค. 2565 นายรัชกร ปิยสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 66 ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูมโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce