หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพัฒนากรอบสารสนเทศข้อมูลสมรรถนะอาชีพและการประกอบการเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ และนายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการ และกรรมการเลขาธิการ YEC เข้าร่วมการประชุมพัฒนากรอบสารสนเทศข้อมูลสมรรถนะอาชีพและการประกอบการเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่สำหรับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อหนุนเสริมและพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน ปีงบประมาณ 2566 โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการนำเสนอข้อมูลอาชีพและแนวโน้มความต้องการแรงงาน และข้อมูล NEC Valley ผ่านระบบออนไลน์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการ สมัยที่ 24

วันที่ 25 มีนาคม 2566 หอการค้าเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Startup Connect 2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครง …

Read More →
หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุม ก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce