Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุม​ คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่​ ครั้งที่ 3/2565

วันที่​ 29 มีนาคม 2565 นาย​ ธนันท์​ อานนทวิลาศ​ กรรมการ​รองเลขาธิการ เป็นผู้แทน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม​ คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่​ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องขายทอดตลาด​ ชั้น 2 สำนักงาน​บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่​ โดยเนื้อหาหลักคือ​ร่วมให้ข้อคิดเห็นการ​กำหนดราคาทรัพย์​ ซึ่งในวันนี้มี 7 คดี :
1.ที่ดิน​พร้อมสิ่งปลูกสร้าง​ ต.แช่ช้าง ​​อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

2.ที่ดิน​พร้อมสิ่งปลูกสร้าง​ ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง​ จ.เชียงใหม่

3.ที่ดิน​พร้อมสิ่งปลูกสร้าง​ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่​

4.ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง​ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

5.ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง​ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

6.ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง​ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

7.ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง​ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่


ผู้ที่สนใจ​ สามารถติดต่อ​เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานบังคับคดี​จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-284840

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce