หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด ครั้งที่ 1

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงนโยบายของ สสว. สู่ภูมิภาค และจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME ในพื้นที่ โดยการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce