Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือ การจัดกิจกรรม “ออมสินช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs”

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือ การจัดกิจกรรม “ออมสินช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs” ณ ธนาคารออมสินหน่วยให้บริการถนนห้วยแก้ว ซึ่งจะเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง เป็นแหล่งจ้างงานและสร้างรายได้ต่อไป ดยจะมีกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้น ในระหว่าง วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce